Koszyk zapytań
Ilość produktów: 0


Kontakt

Dyrektor Handlowy Wojciech Lus

ul. Bukowiecka 73
03 - 893 Warszawa

tel. (22) 519 99 00
fax. (22) 519 99 90
e-mail: respol@respol.pl

NIP: 527-24-18-733
REGON: 015592871
KRS 0000177739
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego.Wysokość kapitału zakładowego: 25 262 000,00 zł


Centrala-Warszawa
Warszawa
Reguły
Czeladź
Wrocław
Kraków-Zawiła
Gliwice
Bielsko-Biała
Konstancin-Jeziorna
Józefów
Jaworzno
Gdańsk
Kraków-Makuszyńskiego


Producenci